Truy cập

Hôm nay:
27
Hôm qua:
219
Tuần này:
1267
Tháng này:
883
Tất cả:
98288
Cộng đồng dân cư.

Cộng đồng dân cư.

Thị trấn Vạn Hà là một vùng đất cổ, không một tài liệu nào nói về thời gian thành lập của các làng trong thị trấn nhưng theo truyền thuyết và các công trình kiến trúc đền, chùa, nghè còn hiện diện trong làng thì ngay từ thời An Dương Vương, có ông Cao Lỗ - một tướng tài của An Dương Vương - do bất đồng về việc khuyên vua không gả Mị Châu cho Trọng Thủy đã từ quan về ở ẩn. Sau khi từ quan, ông đã đi vào phía nam khai khẩn đất đai. Đến vùng Vạn ven bờ sông Lường thấy cây cối tốt tươi, đất đai màu mỡ… ông bèn dừng chân lập trại, khai phá đất đai. Sau khi đã gây dựng được cơ sở để phát triển sản xuất, lập làng, ấp, ông bèn để lại 7 người gia binh để tiếp tục phát triển trang ấp, săn bắn, trồng trọt… còn mình thì tiếp tục vân du vào phía nam. Do vậy, ở văn sắc đình làng Kiến Trung (nay là Kiến Hưng) có ghi “Vãn Hà phường duy hữu thất nhân” (phường Vãn Hà chỉ có 7 người lúc ban đầu).

Cộng đồng dân cư.

Thị trấn Vạn Hà là một vùng đất cổ, không một tài liệu nào nói về thời gian thành lập của các làng trong thị trấn nhưng theo truyền thuyết và các công trình kiến trúc đền, chùa, nghè còn hiện diện trong làng thì ngay từ thời An Dương Vương, có ông Cao Lỗ - một tướng tài của An Dương Vương - do bất đồng về việc khuyên vua không gả Mị Châu cho Trọng Thủy đã từ quan về ở ẩn. Sau khi từ quan, ông đã đi vào phía nam khai khẩn đất đai. Đến vùng Vạn ven bờ sông Lường thấy cây cối tốt tươi, đất đai màu mỡ… ông bèn dừng chân lập trại, khai phá đất đai. Sau khi đã gây dựng được cơ sở để phát triển sản xuất, lập làng, ấp, ông bèn để lại 7 người gia binh để tiếp tục phát triển trang ấp, săn bắn, trồng trọt… còn mình thì tiếp tục vân du vào phía nam. Do vậy, ở văn sắc đình làng Kiến Trung (nay là Kiến Hưng) có ghi “Vãn Hà phường duy hữu thất nhân” (phường Vãn Hà chỉ có 7 người lúc ban đầu).

Đăng lúc 10 tháng trước · 466 news.view

Lịch sử - Truyền thống Thị trấn Vạn Hà

Vạn Hà là vùng quê có truyền thống lịch sử, văn hoá lâu đời, yêu nước và cách mạng. Nơi đây đã sản sinh ra những danh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho đất nước.

Đăng lúc 2 năm trước · 2445 news.view