Truy cập

Hôm nay:
50
Hôm qua:
389
Tuần này:
50
Tháng này:
3324
Tất cả:
108881

THỊ TRẤN VẠN HÀ XÂY DỰNG NHÀ MÀNG, NHÀ LƯỚI SẢN XUẤT RAU, CỦ, QUẢ AN TOÀN THEO HƯỚNG CÔNG NGHỆ CAO

Ngày 21/08/2019 08:55:21

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Đại hội Đảng bộ thị trấn Vạn Hà lần thứ 30 nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra đó là: “Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao”.

Trong nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng ủy đã có Nghị quyết chuyên đề về tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hộ phát triển và nhân rộng mô hình. Đến nay đã có 25,5 ha đất chuyên sản xuất rau màu, trong đó có 16,7 ha được cấp giấy chứng nhận VietGap, có 3,6 ha nhà lưới.

IMG_20190820_183813.jpg

IMG_20190820_183818.jpg

Đặc biệt năm 2019 đã có 03 hộ đăng ký xây dựng nhà màng chuyên sản xuất dưa vàng Kim Cô Nương, theo công nghệ sản xuất của công ty mía đường lam Sơn, đến nay đã có 02 hộ đi vào sản xuất với diện tích 5.000m2 nhà màng, và một số hộ đang có hướng tiếp tục xây dựng nhà màng để sản xuất rau, củ, quả theo hướng công nghệ cao.

Để nhân rộng mô hình này, ngoài mức hỗ trợ kích cầu của tỉnh, huyện, thị trấn đã có chủ trương để hỗ trợ kích cầu. HĐND thị trấn đã có Nghị quyết số 44 ngày 19 tháng 7 năm 2019 về việc hỗ trợ kích cầu các hộ làm nhà màng trong thời điểm từ tháng 8 năm 2019 đến 31/12/2020, mức hỗ trợ là 30.000.000đ/1000m2

FB_IMG_1566263328608.jpg


20190819_173054.jpg


Với sự quan tâm của tỉnh, huyện, của cấp ủy chính quyền thị trấn Vạn Hà, sự nổ lực của các hộ gia đình và sự giúp đỡ trong chuyển giao khoa học công nghệ của công ty mía đường Lam Sơn, mô hình sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng công nghệ cao của thị trấn Vạn Hà sẻ từng bước phát triển, góp phần thúc đẩy kính tế, xã hội của địa phương, xây dựng thị trấn Vạn Hà ngày càng giàu đẹp văn minh.


IMG_20190820_183757.jpgNgô Thị Dung
Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc

THỊ TRẤN VẠN HÀ XÂY DỰNG NHÀ MÀNG, NHÀ LƯỚI SẢN XUẤT RAU, CỦ, QUẢ AN TOÀN THEO HƯỚNG CÔNG NGHỆ CAO

Đăng lúc: 21/08/2019 08:55:21 (GMT+7)

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Đại hội Đảng bộ thị trấn Vạn Hà lần thứ 30 nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra đó là: “Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao”.

Trong nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng ủy đã có Nghị quyết chuyên đề về tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hộ phát triển và nhân rộng mô hình. Đến nay đã có 25,5 ha đất chuyên sản xuất rau màu, trong đó có 16,7 ha được cấp giấy chứng nhận VietGap, có 3,6 ha nhà lưới.

IMG_20190820_183813.jpg

IMG_20190820_183818.jpg

Đặc biệt năm 2019 đã có 03 hộ đăng ký xây dựng nhà màng chuyên sản xuất dưa vàng Kim Cô Nương, theo công nghệ sản xuất của công ty mía đường lam Sơn, đến nay đã có 02 hộ đi vào sản xuất với diện tích 5.000m2 nhà màng, và một số hộ đang có hướng tiếp tục xây dựng nhà màng để sản xuất rau, củ, quả theo hướng công nghệ cao.

Để nhân rộng mô hình này, ngoài mức hỗ trợ kích cầu của tỉnh, huyện, thị trấn đã có chủ trương để hỗ trợ kích cầu. HĐND thị trấn đã có Nghị quyết số 44 ngày 19 tháng 7 năm 2019 về việc hỗ trợ kích cầu các hộ làm nhà màng trong thời điểm từ tháng 8 năm 2019 đến 31/12/2020, mức hỗ trợ là 30.000.000đ/1000m2

FB_IMG_1566263328608.jpg


20190819_173054.jpg


Với sự quan tâm của tỉnh, huyện, của cấp ủy chính quyền thị trấn Vạn Hà, sự nổ lực của các hộ gia đình và sự giúp đỡ trong chuyển giao khoa học công nghệ của công ty mía đường Lam Sơn, mô hình sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng công nghệ cao của thị trấn Vạn Hà sẻ từng bước phát triển, góp phần thúc đẩy kính tế, xã hội của địa phương, xây dựng thị trấn Vạn Hà ngày càng giàu đẹp văn minh.


IMG_20190820_183757.jpgNgô Thị Dung
Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc