Hội khuyến học thị trấn Vạn Hà Tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2018 - 2019

Ngày 20/08/2019 14:44:54

Sáng ngày 09/8/2019 Hội khuyến học Thị trấn Vạn Hà tổ chức Lễ biểu dương, khen thưởng cho học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2018 - 2019

Về dự lễ biểu dương khen thưởng có các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQ, Bí thư chi bộ, trưởng tiểu khu, trưởng Ban công tác mặt trận, trưởng Ban vận động các làng văn hoá, BCH Hội khuyến học, các bậc phụ huynh học sinh và 61 học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2018 - 2019.

Tại buổi lễ ông Phùng Anh Thơ chủ tịch Hội khuyến học Thị trấn Vạn Hà, báo cáo tóm tắt thành tích học tập và công tác khuyến học, khuyến tài trong năm học vừa qua và biểu dương các em học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2018 - 2019.

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM HỌC 2018 - 2019

I. HỌC SINH CON HỘ NGHÈO VƯƠN LÊN HỌC GIỎI

TT

Họ và tên

Học lớp

Con ông (bà)

Tiểu khu

1

Nguyễn Thanh Bình

1C

Mai Thị Thơ

TK 4

2

Lê Minh Phát

1E

Nguyễn Thị Hằng

TK 1

3

Nguyễn Phan Anh

2C

Nguyễn Thị Phương

TK 1

4

Nguyễn Thu Hà

3B

Lê Thị Ngoan

TK 4

5

Lê Minh Hiếu

5C

Nguyễn Thị Hằng

TK 1

II. DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

TT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Con ông (bà)

Tiểu khu

1

Lê Trác Việt

5E

Giải ba môn Tiếng Việt

Lê Quang Hàm

Tiểu khu 1

2

Lê Thị Thanh Tú

9A

Giải ba môn Lịch sử

Lê Văn Tuấn

Tiểu khu 1

3

Phan Thị Hồng Anh

9A

Giải ba môn Văn

Phan Thanh Tùng

Tiểu khu 2

4

Lê Thị Mai Anh

8A

Giải ba môn Văn

Lê Văn Giai

Tiểu khu 5

5

Phùng Văn Nhân

8A

Giải ba môn Sinh

Phùng văn Chung

Tiểu khu 5

6

Lê Thị Trâm Anh

9A

Giải ba môn Vật lý

Lê Văn Tâm

Tiểu khu 4

7

Nguyễn Phương Thảo

8A

Giải ba môn Vật lý

Nguyễn Khắc Tám

Tiểu khu 1

8

Dương Đức Dũng

8A

Giải bamôn Toán

Dương Phi Hùng

Tiểu khu 2

9

Mai Xuân Đức Anh

5E

Giải ba môn Toán

Mai Xuân Lưu

Tiểu khu 2

10

Thiều Lê Na

8A

Giải ba môn Hoá học

Lê Thị Hương

Tiểu khu 2

11

Lê Bảo Ngọc

5D

Giải ba môn Tiếng Anh

Lê Thọ Toàn

Tiểu khu 1

12

Trịnh Thị Hà Anh

9A

Giải ba môn Tiếng Anh

Trịnh Đình Chung

Tiểu khu 2

13

Dương Nguyên Phương

9A

Giải ba môn Tiếng Anh

Dương Văn Khuoa

Tiểu khu 2

14

Lê văn Thắng

9A

Giải nhì môn Sinh học

Lê Văn Khanh

Tiểu khu 4

15

Nguyễn Như Huế

8A

Giải nhì môn Vật lý

Nguyễn Văn Minh

Tiểu khu 3

16

Nguyễn Thị Hồng Dịu

9A

Giải nhì môn Địa lý

Nguyễn Văn dương

Tiểu khu 3

17

Hoàng Trung Anh

5E

Giải nhì môn Toán

Hoàng Anh Tuấn

Tiểu khu 1

18

Tô Nguyễn Phương Anh

5D

Giải nhì môn Tiếng Việt

Tô Đình Hiếu

Tiểu khu 4

19

Lê Phương Linh

5C

Giải nhì môn Tiếng Việt

Lê văn Tiệp

Tiểu khu 1

20

Phùng Lê Thuỷ Tiên

5A

Giải nhì môn Tiếng Việt

Phùng Văn Quân

Tiểu khu 6

21

Mai Thị Thuý

8A

Giải nhì môn Tiếng Anh

Mai Văn Đàn

Tiểu khu 6

22

Nguyễn Bích Ngọc

8A

Giải nhì môn Tiếng Anh

Nguyễn Thanh Hải

Tiểu khu 2

23

Phạm Trung Anh

9A

Giải nhì môn Tiếng Anh

Phạm Trung Hiếu

Tiểu khu 5

24

Phạm Phương Anh

9A

Giải nhì môn Tiếng Anh

Phạm Đình Sơn

Tiểu khu 2

25

Trần Kim Chi

5E

Giải nhất môn Tiếng Việt

Trần Văn Minh

Tiểu khu 2

26

Tạ Quang khánh

5E

Giải nhất môn Tiếng Việt

Tạ Quang Du

Tiểu khu 2

27

Lê Minh Quân

5E

Giải nhất môn Toán

Lê Duy Hằng

Tiểu khu 5

28

Dương Đức Mạnh

5E

Giải nhất môn Toán

Dương Phi Hùng

Tiểu khu 2

29

Tống Quang Minh

5D

Giải nhất môn Toán

Tống Huy Thương

Tiểu khu 2

30

Lê Minh Đức

5E

Giải nhất môn Tiếng Anh

Lê Duy Quang

Tiểu khu 1

31

Hoàng Huệ Linh

9A

Giải nhất môn Tiếng Anh

Hoàng Văn Thành

Tiểu khu 5

32

Trần Tường Vy

9A

Giải nhất môn Hoá Học

Trần Văn Ngọc

Tiểu khu 5

33

Bùi Phương Ly

9A

Giải nhất môn Hoá Học

Bùi Trung Hiếu

Tiểu khu 2

34

Lê Mạnh Quân

5E

Giải nhất môn Toán

Lê Thị Quyên

Tiểu khu 5

35

Phùng Lê Anh Thư

Mầm non

Giải nhất môn Bé khoẻ

Phùng văn Quân

Tiểu khu 6

36

Phùng Minh Châu

Mầm non

Giải nhất môn Bé khoẻ

Phùng Thanh Tuyên

Tiểu khu 6

37

Hoàng Thuỳ Linh

Mầm non

Giải nhất môn Bé khoẻ

Hoàng Anh Tuấn

Tiểu khu 2

38

Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên

Mầm non

Giải nhất môn Bé Khoẻ

Nguyễn Văn Thuỷ

Tiểu khu 2

39

Lê Thuỳ Dương

Mầm non

Giải nhất môn Bé khoẻ

Lê văn mạnh

Tiểu khu 5

40

Phạm Quang Hưng

Mầm non

Giải nhất môn Bé khoẻ

Phạm Xuân Dương

Tiểu khu 4

III. DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

TT

Họ Và tên

lớp

Đạt giải

Con ông (bà)

Tiểu khu

1

Phùng Lê Anh Thư

Mầm non

Giải ba môn Bé khoẻ thông minh

Phùng Văn Quân

Tiểu khu 6

2

Hoàng Thuỳ Lâm

Mầm non

Giải ba môn Bé khoẻ thông minh

Hoàng Anh Tuấn

Tiểu khu 2

3

Bùi Trung Đức

10A

Giải ba môn Vật lý

Bùi Trung Hiếu

Tiểu khu 2

4

Nguyễn Thị Hồng Dịu

Giải ba môn Địa lý

Nguyễn văn Dương

Tiểu khu 4

5

Nguyễn Văn Chương

Giải nhì môn Lịch sử

Nguyễn Văn Thuật

Tiểu khu 1

6

Nguyễn Thị Yến

Giải nhì môn Toán

Nguyễn Văn Khải

Tiểu khu 1

7

Hoàng Thị Ngọc Minh

Giải nhì môn Hoá học

Hoàng Tiến Long

Tiểu khu 3

IV. DANH SÁCH HỌC SINH THI TUYỂN ĐẠI HỌC ĐẠT 25 ĐIỂM TRỞ LÊN

TT

Họ và tên

Con ông (bà)

Tiểu khu

Đạt điểm thi

1

Hoàng Hằng Nga

Hoàng Văn Quế

Tiểu khu 4

25.5 điểm

2

Lê Văn Dương

Lê Văn Hưng

Tiểu khu 3

25.5 điểm

3

Hoàng Cao Cường

Hoàng Văn Trường

Tiểu khu 1

25.5 điểm

4

Trịnh Hoàng Hà

Trịnh Văn Đệ

Tiểu khu 2

26.0 điểm

5

Thiều Quang Huy

Lê Thị Đinh

Tiểu khu 2

26.5 điểm

6

Nguyễn Quỳnh Anh

Nguyễn Văn Sơn

Tiểu khu 4

27.0 điểm

V. DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐẠT GIẢI QUỐC GIA

TT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Con ông (bà)

Tiểu khu

1

Ngọ Việt Anh

11 Lam sơn

Giải ba môn vật lý quốc gia

Ngọ Văn Thảo

Tiểu khu 2

2

Lê Anh Đức

12 Lam sơn

Giải nhì môn toán quốc gia

Lê Văn Tuấn

Tiểu khu 4

3

Lê Hoàng Lập

ĐH giao thông

Giải nhf môn vật lý thực nghiệm

Lê Văn Long

Tiểu khu 4

Ảnh các đồng chí Lãnh đạo địa phương trao phần thưởng cho các cháu học sinh, sinh viên

IMG_20190820_074653.jpg

IMG_1566199197303_1566199241314.jpg

20190820_083619.jpg

IMG_1566199196884_1566199241127.jpg


Dự và phát biểu tại buổi lễ Đồng chí Đỗ Thế Bằng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Ủy Bí thư Đảng ủy thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị trấn Vạn Hà nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc mà các em học sinh, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, các nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua, yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các nhà trường trong thị trấn Vạn Hà thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chương trình hành động của BCH Đảng bộ thị trấn về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Hai là, thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua “dạy tốt-học tốt” của ngành gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm phát huy cao nhất tiềm năng, trí tuệ, khơi dậy lòng nhiệt huyết của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên gắn liền với trật tự, kỷ cương, nền nếp học đường, thực hiện tốt phương châm “Nền nếp, chất lượng, hiệu quả”. Mỗi thầy cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục nghiêm túc, gương mẫu tự rèn luyện, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp tục tâm huyết, gương mẫu và trách nhiệm cao trước công việc.

Ba là, trên nền chất lượng giáo dục đại trà, tiếp tục đầu tư để nâng cao chất lượng học sinh giỏi, năng khiếu. Tăng cường các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng mũi nhọn, sớm phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, tạo điều kiện để các em thể hiện năng lực cá nhân trong học tập; phấn đấu có nhiều học sinh giỏi đạt giải cao trong trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Bốn là, đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài; các phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng hiếu học. Cần lưu ý phát hiện các tài năng trẻ, có kế hoạch bồi dưỡng nhân tài. Kịp thời khen thưởng các em học sinh giỏi, khuyến khích hỗ trợ mọi người học tập thường xuyên và chăm sóc các tài năng trẻ, nhằm giúp thế hệ trẻ thị trấn Vạn Hà có ý thức học tập, rèn luyện từ gia đình, trong nhà trường; trở thành những người có sức khỏe tốt, có ý chí, có trí tuệ, có kỹ năng thích ứng với môi trường xã hội, môi trường làm việc thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các bậc phụ huynh và toàn xã hội cần quan tâm chăm lo tốt hơn, toàn diện hơn đến điều kiện làm việc, công tác của các thầy, cô giáo, điều kiện học tập của học sinh, công tác khuyến học, khuyến tài phát triển, tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa để ngành giáo dục đào tạo thị trấn Vạn Hà có những bước phát triển mới, có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong thị trấn thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH đã đề ra, xây dựng thị trấn Vạn Hà ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Ngọ Duy Vinh
Công chức Văn Hóa-Xã Hội

Hội khuyến học thị trấn Vạn Hà Tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2018 - 2019

Đăng lúc: 20/08/2019 14:44:54 (GMT+7)

Sáng ngày 09/8/2019 Hội khuyến học Thị trấn Vạn Hà tổ chức Lễ biểu dương, khen thưởng cho học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2018 - 2019

Về dự lễ biểu dương khen thưởng có các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQ, Bí thư chi bộ, trưởng tiểu khu, trưởng Ban công tác mặt trận, trưởng Ban vận động các làng văn hoá, BCH Hội khuyến học, các bậc phụ huynh học sinh và 61 học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2018 - 2019.

Tại buổi lễ ông Phùng Anh Thơ chủ tịch Hội khuyến học Thị trấn Vạn Hà, báo cáo tóm tắt thành tích học tập và công tác khuyến học, khuyến tài trong năm học vừa qua và biểu dương các em học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2018 - 2019.

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM HỌC 2018 - 2019

I. HỌC SINH CON HỘ NGHÈO VƯƠN LÊN HỌC GIỎI

TT

Họ và tên

Học lớp

Con ông (bà)

Tiểu khu

1

Nguyễn Thanh Bình

1C

Mai Thị Thơ

TK 4

2

Lê Minh Phát

1E

Nguyễn Thị Hằng

TK 1

3

Nguyễn Phan Anh

2C

Nguyễn Thị Phương

TK 1

4

Nguyễn Thu Hà

3B

Lê Thị Ngoan

TK 4

5

Lê Minh Hiếu

5C

Nguyễn Thị Hằng

TK 1

II. DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

TT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Con ông (bà)

Tiểu khu

1

Lê Trác Việt

5E

Giải ba môn Tiếng Việt

Lê Quang Hàm

Tiểu khu 1

2

Lê Thị Thanh Tú

9A

Giải ba môn Lịch sử

Lê Văn Tuấn

Tiểu khu 1

3

Phan Thị Hồng Anh

9A

Giải ba môn Văn

Phan Thanh Tùng

Tiểu khu 2

4

Lê Thị Mai Anh

8A

Giải ba môn Văn

Lê Văn Giai

Tiểu khu 5

5

Phùng Văn Nhân

8A

Giải ba môn Sinh

Phùng văn Chung

Tiểu khu 5

6

Lê Thị Trâm Anh

9A

Giải ba môn Vật lý

Lê Văn Tâm

Tiểu khu 4

7

Nguyễn Phương Thảo

8A

Giải ba môn Vật lý

Nguyễn Khắc Tám

Tiểu khu 1

8

Dương Đức Dũng

8A

Giải bamôn Toán

Dương Phi Hùng

Tiểu khu 2

9

Mai Xuân Đức Anh

5E

Giải ba môn Toán

Mai Xuân Lưu

Tiểu khu 2

10

Thiều Lê Na

8A

Giải ba môn Hoá học

Lê Thị Hương

Tiểu khu 2

11

Lê Bảo Ngọc

5D

Giải ba môn Tiếng Anh

Lê Thọ Toàn

Tiểu khu 1

12

Trịnh Thị Hà Anh

9A

Giải ba môn Tiếng Anh

Trịnh Đình Chung

Tiểu khu 2

13

Dương Nguyên Phương

9A

Giải ba môn Tiếng Anh

Dương Văn Khuoa

Tiểu khu 2

14

Lê văn Thắng

9A

Giải nhì môn Sinh học

Lê Văn Khanh

Tiểu khu 4

15

Nguyễn Như Huế

8A

Giải nhì môn Vật lý

Nguyễn Văn Minh

Tiểu khu 3

16

Nguyễn Thị Hồng Dịu

9A

Giải nhì môn Địa lý

Nguyễn Văn dương

Tiểu khu 3

17

Hoàng Trung Anh

5E

Giải nhì môn Toán

Hoàng Anh Tuấn

Tiểu khu 1

18

Tô Nguyễn Phương Anh

5D

Giải nhì môn Tiếng Việt

Tô Đình Hiếu

Tiểu khu 4

19

Lê Phương Linh

5C

Giải nhì môn Tiếng Việt

Lê văn Tiệp

Tiểu khu 1

20

Phùng Lê Thuỷ Tiên

5A

Giải nhì môn Tiếng Việt

Phùng Văn Quân

Tiểu khu 6

21

Mai Thị Thuý

8A

Giải nhì môn Tiếng Anh

Mai Văn Đàn

Tiểu khu 6

22

Nguyễn Bích Ngọc

8A

Giải nhì môn Tiếng Anh

Nguyễn Thanh Hải

Tiểu khu 2

23

Phạm Trung Anh

9A

Giải nhì môn Tiếng Anh

Phạm Trung Hiếu

Tiểu khu 5

24

Phạm Phương Anh

9A

Giải nhì môn Tiếng Anh

Phạm Đình Sơn

Tiểu khu 2

25

Trần Kim Chi

5E

Giải nhất môn Tiếng Việt

Trần Văn Minh

Tiểu khu 2

26

Tạ Quang khánh

5E

Giải nhất môn Tiếng Việt

Tạ Quang Du

Tiểu khu 2

27

Lê Minh Quân

5E

Giải nhất môn Toán

Lê Duy Hằng

Tiểu khu 5

28

Dương Đức Mạnh

5E

Giải nhất môn Toán

Dương Phi Hùng

Tiểu khu 2

29

Tống Quang Minh

5D

Giải nhất môn Toán

Tống Huy Thương

Tiểu khu 2

30

Lê Minh Đức

5E

Giải nhất môn Tiếng Anh

Lê Duy Quang

Tiểu khu 1

31

Hoàng Huệ Linh

9A

Giải nhất môn Tiếng Anh

Hoàng Văn Thành

Tiểu khu 5

32

Trần Tường Vy

9A

Giải nhất môn Hoá Học

Trần Văn Ngọc

Tiểu khu 5

33

Bùi Phương Ly

9A

Giải nhất môn Hoá Học

Bùi Trung Hiếu

Tiểu khu 2

34

Lê Mạnh Quân

5E

Giải nhất môn Toán

Lê Thị Quyên

Tiểu khu 5

35

Phùng Lê Anh Thư

Mầm non

Giải nhất môn Bé khoẻ

Phùng văn Quân

Tiểu khu 6

36

Phùng Minh Châu

Mầm non

Giải nhất môn Bé khoẻ

Phùng Thanh Tuyên

Tiểu khu 6

37

Hoàng Thuỳ Linh

Mầm non

Giải nhất môn Bé khoẻ

Hoàng Anh Tuấn

Tiểu khu 2

38

Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên

Mầm non

Giải nhất môn Bé Khoẻ

Nguyễn Văn Thuỷ

Tiểu khu 2

39

Lê Thuỳ Dương

Mầm non

Giải nhất môn Bé khoẻ

Lê văn mạnh

Tiểu khu 5

40

Phạm Quang Hưng

Mầm non

Giải nhất môn Bé khoẻ

Phạm Xuân Dương

Tiểu khu 4

III. DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

TT

Họ Và tên

lớp

Đạt giải

Con ông (bà)

Tiểu khu

1

Phùng Lê Anh Thư

Mầm non

Giải ba môn Bé khoẻ thông minh

Phùng Văn Quân

Tiểu khu 6

2

Hoàng Thuỳ Lâm

Mầm non

Giải ba môn Bé khoẻ thông minh

Hoàng Anh Tuấn

Tiểu khu 2

3

Bùi Trung Đức

10A

Giải ba môn Vật lý

Bùi Trung Hiếu

Tiểu khu 2

4

Nguyễn Thị Hồng Dịu

Giải ba môn Địa lý

Nguyễn văn Dương

Tiểu khu 4

5

Nguyễn Văn Chương

Giải nhì môn Lịch sử

Nguyễn Văn Thuật

Tiểu khu 1

6

Nguyễn Thị Yến

Giải nhì môn Toán

Nguyễn Văn Khải

Tiểu khu 1

7

Hoàng Thị Ngọc Minh

Giải nhì môn Hoá học

Hoàng Tiến Long

Tiểu khu 3

IV. DANH SÁCH HỌC SINH THI TUYỂN ĐẠI HỌC ĐẠT 25 ĐIỂM TRỞ LÊN

TT

Họ và tên

Con ông (bà)

Tiểu khu

Đạt điểm thi

1

Hoàng Hằng Nga

Hoàng Văn Quế

Tiểu khu 4

25.5 điểm

2

Lê Văn Dương

Lê Văn Hưng

Tiểu khu 3

25.5 điểm

3

Hoàng Cao Cường

Hoàng Văn Trường

Tiểu khu 1

25.5 điểm

4

Trịnh Hoàng Hà

Trịnh Văn Đệ

Tiểu khu 2

26.0 điểm

5

Thiều Quang Huy

Lê Thị Đinh

Tiểu khu 2

26.5 điểm

6

Nguyễn Quỳnh Anh

Nguyễn Văn Sơn

Tiểu khu 4

27.0 điểm

V. DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐẠT GIẢI QUỐC GIA

TT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Con ông (bà)

Tiểu khu

1

Ngọ Việt Anh

11 Lam sơn

Giải ba môn vật lý quốc gia

Ngọ Văn Thảo

Tiểu khu 2

2

Lê Anh Đức

12 Lam sơn

Giải nhì môn toán quốc gia

Lê Văn Tuấn

Tiểu khu 4

3

Lê Hoàng Lập

ĐH giao thông

Giải nhf môn vật lý thực nghiệm

Lê Văn Long

Tiểu khu 4

Ảnh các đồng chí Lãnh đạo địa phương trao phần thưởng cho các cháu học sinh, sinh viên

IMG_20190820_074653.jpg

IMG_1566199197303_1566199241314.jpg

20190820_083619.jpg

IMG_1566199196884_1566199241127.jpg


Dự và phát biểu tại buổi lễ Đồng chí Đỗ Thế Bằng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Ủy Bí thư Đảng ủy thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị trấn Vạn Hà nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc mà các em học sinh, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, các nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua, yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các nhà trường trong thị trấn Vạn Hà thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chương trình hành động của BCH Đảng bộ thị trấn về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Hai là, thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua “dạy tốt-học tốt” của ngành gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm phát huy cao nhất tiềm năng, trí tuệ, khơi dậy lòng nhiệt huyết của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên gắn liền với trật tự, kỷ cương, nền nếp học đường, thực hiện tốt phương châm “Nền nếp, chất lượng, hiệu quả”. Mỗi thầy cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục nghiêm túc, gương mẫu tự rèn luyện, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp tục tâm huyết, gương mẫu và trách nhiệm cao trước công việc.

Ba là, trên nền chất lượng giáo dục đại trà, tiếp tục đầu tư để nâng cao chất lượng học sinh giỏi, năng khiếu. Tăng cường các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng mũi nhọn, sớm phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, tạo điều kiện để các em thể hiện năng lực cá nhân trong học tập; phấn đấu có nhiều học sinh giỏi đạt giải cao trong trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Bốn là, đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài; các phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng hiếu học. Cần lưu ý phát hiện các tài năng trẻ, có kế hoạch bồi dưỡng nhân tài. Kịp thời khen thưởng các em học sinh giỏi, khuyến khích hỗ trợ mọi người học tập thường xuyên và chăm sóc các tài năng trẻ, nhằm giúp thế hệ trẻ thị trấn Vạn Hà có ý thức học tập, rèn luyện từ gia đình, trong nhà trường; trở thành những người có sức khỏe tốt, có ý chí, có trí tuệ, có kỹ năng thích ứng với môi trường xã hội, môi trường làm việc thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các bậc phụ huynh và toàn xã hội cần quan tâm chăm lo tốt hơn, toàn diện hơn đến điều kiện làm việc, công tác của các thầy, cô giáo, điều kiện học tập của học sinh, công tác khuyến học, khuyến tài phát triển, tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa để ngành giáo dục đào tạo thị trấn Vạn Hà có những bước phát triển mới, có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong thị trấn thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH đã đề ra, xây dựng thị trấn Vạn Hà ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Ngọ Duy Vinh
Công chức Văn Hóa-Xã Hội