ỦY BAN MTTQ THỊ TRẤN VẠN HÀ, HUYỆN THIỆU HÓA PHÁT ĐỘNG ỦNG HỘ NHÂN DÂN CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH THANH HÓA BỊ THIỆT HẠI DO MƯA LŨ.

Ngày 15/08/2019 15:45:07

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa, về việc phát động ủng hộ quyên góp nhân dân các huyện miền núi khắc phục hậu quả do mưa lũ

20190813_170202.jpg

Chiều ngày 13 tháng 8 năm 2019, tại hội trường UBND thị trấn Vạn Hà. BTT MTTQ thị trấn Vạn Hà tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch cuộc vận động ủng hộ nhân dân các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại do mưa lũ đợt cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2019.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, lãnh đạo UBND, TTHĐND, hiệu trưởng các nhà trường, các ban ngành đoàn thể, các đồng chí Bí thư chi bộ - Trưởng tiểu khu, các ông, bà là Trưởng ban công tác Mặt trận.

Chủ tọa hội nghị đồng chí Ngô Thị Dung Chủ tịch UBMTTQ thị trấn Vạn Hà, đọc lời kêu gọi của UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa và công văn hướng dẫn của BTTMTTQ huyện Thiệu hóa về việc vận động ủng hộ nhân dân các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại do thiên tai.

BTTMTTQ thị trấn đã xây dựng kế hoạch cụ thể gửi đến các các đồng chí lãnh đạo, các nhà trường, các ban ngành đoàn thể, các khu dân cư để tổ chức vận động.

* Thời gian vận động ủng hộ: Từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 8 năm 2018

* Đối tượng vận động: Các tổ chức, cơ quan, doanh nghiêp, các cá nhân , hộ gia đình đang công tác và sinh sống trên địa bàn và toàn thể nhân dân thị trấn Vạn Hà.

* Mức vận động:

- Cán bộ công chức, viên chức, người hưởng lương hưu và mất sức 01 ngày lương hoặc 01 ngày thu nhập trở lên

- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ 100.000đ trở lên

- Các hộ kinh doanh buôn bán từ 50.000đ trở lên

- Các hộ nhân dân từ 20.000đ trở lên

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo, đồng chí Đỗ Thế Bằng phát biểu chỉ đạo, quán triệt sâu sắc công tác tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành kế hoach đặt ra.

Hội nghị đã đón nhân sự hưởng ứng tích cực của các thành phần tham dự hội nghị, đài phát thanh thị trấn liên tục phát thanh lời kêu gọi của MTTQ tỉnh và kế hoạch của MTTQ thị trấn, các khu dân cư đã và đang tiến hành vận động đến từng cá nhân, từng hộ gia đình với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm với tất cả tấm lòng “ Thương người như thể thương thân” hướng về nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên tai.

Ngô Thị Dung
Chủ Tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Thị trấn Vạn Hà

ỦY BAN MTTQ THỊ TRẤN VẠN HÀ, HUYỆN THIỆU HÓA PHÁT ĐỘNG ỦNG HỘ NHÂN DÂN CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH THANH HÓA BỊ THIỆT HẠI DO MƯA LŨ.

Đăng lúc: 15/08/2019 15:45:07 (GMT+7)

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa, về việc phát động ủng hộ quyên góp nhân dân các huyện miền núi khắc phục hậu quả do mưa lũ

20190813_170202.jpg

Chiều ngày 13 tháng 8 năm 2019, tại hội trường UBND thị trấn Vạn Hà. BTT MTTQ thị trấn Vạn Hà tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch cuộc vận động ủng hộ nhân dân các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại do mưa lũ đợt cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2019.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, lãnh đạo UBND, TTHĐND, hiệu trưởng các nhà trường, các ban ngành đoàn thể, các đồng chí Bí thư chi bộ - Trưởng tiểu khu, các ông, bà là Trưởng ban công tác Mặt trận.

Chủ tọa hội nghị đồng chí Ngô Thị Dung Chủ tịch UBMTTQ thị trấn Vạn Hà, đọc lời kêu gọi của UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa và công văn hướng dẫn của BTTMTTQ huyện Thiệu hóa về việc vận động ủng hộ nhân dân các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại do thiên tai.

BTTMTTQ thị trấn đã xây dựng kế hoạch cụ thể gửi đến các các đồng chí lãnh đạo, các nhà trường, các ban ngành đoàn thể, các khu dân cư để tổ chức vận động.

* Thời gian vận động ủng hộ: Từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 8 năm 2018

* Đối tượng vận động: Các tổ chức, cơ quan, doanh nghiêp, các cá nhân , hộ gia đình đang công tác và sinh sống trên địa bàn và toàn thể nhân dân thị trấn Vạn Hà.

* Mức vận động:

- Cán bộ công chức, viên chức, người hưởng lương hưu và mất sức 01 ngày lương hoặc 01 ngày thu nhập trở lên

- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ 100.000đ trở lên

- Các hộ kinh doanh buôn bán từ 50.000đ trở lên

- Các hộ nhân dân từ 20.000đ trở lên

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo, đồng chí Đỗ Thế Bằng phát biểu chỉ đạo, quán triệt sâu sắc công tác tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành kế hoach đặt ra.

Hội nghị đã đón nhân sự hưởng ứng tích cực của các thành phần tham dự hội nghị, đài phát thanh thị trấn liên tục phát thanh lời kêu gọi của MTTQ tỉnh và kế hoạch của MTTQ thị trấn, các khu dân cư đã và đang tiến hành vận động đến từng cá nhân, từng hộ gia đình với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm với tất cả tấm lòng “ Thương người như thể thương thân” hướng về nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên tai.

Ngô Thị Dung
Chủ Tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Thị trấn Vạn Hà